EDUSCAPE – jak na krajinu ve vzdělávání?

Rubrika
WEBINÁŘ
Datum akce:
09. 06. 2022
Délka akce:
13:00-17:00
Čas konání akce:
13:00
Pořadatel:
Ústav krajinářské architektury FA ČVUT
Facebook:
https://www.facebook.com/

registrujte se zdarma na: eduscape2022@gmail.com

Mezinárodní setkání zaměřené na vzdělávání dětí základních škol k tématu krajiny a adaptace na změnu klimatu.

Ústav krajinářské architektury FA ČVUT v Praze je nositelem tohoto velmi zajímavého grantu – jak posílit v dětech vztah ke krajině? Na grantu s názvem EDUSCAPE s námi společně pracují kolegové krajinářští architekti z Itálie, Španělska a Rakouska.
Máte tedy možnost se zúčastnit celé řady akcí, které budou probíhat další dva roky. Tak neváhejte a přihlašte se hned na tu první – bude 9. června online od 13 do 17 hodin.

Prezentační blok bude v angličtině a navazující diskuzní stul v češtině.

Z akademické sféry se můžete se těšit např. na: RNDr. Janu Dlouhou Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, na doc. PhDr. Jana Činčeru, Ph.D. z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, na Doc. Mgr. Jiřího Pánka, Ph.D. z Katedry rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo na Mgr. Karla Nepraše z University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.

Své aktivity krátce představí organizace Skautský institut , Středisko ekologické výchovy SEVER, Člověk v Tísni, Muzeum Říčany, Interpretuj svět, Toulcův dvůr, Ampi, klášter Broumov, Ekocentrum Koniklec

Zasazení vzdělávání o krajině do dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR okomentuje Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. z Ministerstva pro místní rozvoj. O revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) promluví Mgr. Jakub Holec, Ph.D. z Národního pedagogického institutu.
Klára Salzmann

150 150 EDUSCAPE – jak na krajinu ve vzdělávání? 2022-06-02