Příroda ve městě: nejednoznačnost, proměnlivost, politika (Komentovaná procházka)

Rubrika
VYCHÁZKA
Datum akce:
09. 05. 2022
Čas konání akce:
17:30
Místo konání:
Palmovka, ve vestibulu metra u výstupu do ulice Na Hrázi
Pořadatel:
Praha - město pro život a Arnika
Facebook:
https://www.facebook.com/

Vycházka po nejednoznačných městských a zároveň přírodních prostorech v Libni (a okolí).
Zaměříme se na místa hybridní, kde se prolíná přírodní a městské (lidmi vytvořené) a kde je přítomnost silně poznamenaná nepřítomností, aktivita se prolíná s nečinností a lidské se střetává s nelidským.
Zastavíme se na Rohanském ostrově, nakoukneme do zahrádkové osady a ukážeme si, jak vypadá gentrifikace a co s městem dělá.
To vše, abychom si mohli nově položit otázku po vztahu města a přírody a nabídnout na ni netradiční odpovědi.


Procházku povede Petr Gibas, MSc., Ph.D., který vystudoval geografii města na University College London v Londýně, a doktorát z antropologie získal na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho odborný zájem pokrývá otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení, studium materiální kultury domova a (post)fenomenologickou a krajinnou geografii. Ve všech těchto oblastech se věnuje zkoumání vztahů mezi politikami a plánováním, zkušeností a emocionalitou, a lidského a mimo-lidského.


Akci pořádá organizace Arnika a podpořilo jí Hlavní město Praha.


Vstup je zdarma

150 150 Příroda ve městě: nejednoznačnost, proměnlivost, politika (Komentovaná procházka) 2022-05-06