Krajinu chránit a rozvíjet – úvod ke krajinnému plánování v Německu

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
28. 04. 2022
Délka akce:
9:00-10:30
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
FA ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Pořadatel:
Ústav krajinářské architektury FA ČVUT
Facebook:
https://www.facebook.com/

Zveme na přednášku
krajinářské architektky Evy Němcové, která dlouhodobě působila v Německu a Kapském městě.
Téma přednášky:

KRAJINU CHRÁNIT A ROZVÍJET.
ÚVOD KE KRAJINNÉMU PLÁNOVÁNÍ V NĚMECKU.

Přednáška je povinná pro studenty magisterského studia oboru Krajinářská architektura.
Přednáška bude ve čtvrtek 28. dubna od 9.00 – 10.30 v sále 111
Zveme i hosty z odborné veřejnosti, jste vítáni

150 150 Krajinu chránit a rozvíjet – úvod ke krajinnému plánování v Německu 2022-04-26