Mezinárodní Konference CityChangers 2030

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
17. 05. 2022
Délka akce:
17.5.-18.5.
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava
Pořadatel:
CityChangers Česko
Webové stránky akce:
Facebook:
https://www.facebook.com/

👉🏻 Přes 100 mezinárodních expertů a ambasadorů oboru,
👉🏻 pod záštitou Ministerstva dopravy a ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
👉🏻 ukáže aktuální proměny v městské a aktivní mobilitě,
👉🏻 představí nástroje udržitelného rozvoje mobility ve městech,
👉🏻 boří tradice a stereotypy.

🇪🇺 Evropa chce být klimaticky neutrální do roku 2050, a to nepůjde bez změny přístupu k mobilitě. Jedním z důležitých kroků tímto směrem byla Vídeňská deklarace, kterou 18. 5. 2021 přijalo 41 zemí včetně České republiky. Programové prohlášení vlády ČR je příslibem, že téma městské a aktivní mobility podpoří a že se mu dostane patřičné pozornosti.🚴🏻‍♂️ Hlavním strategickým dokumentem je Koncepce městské a aktivní mobility 2021–2030. Chceme, aby hlavní cíle byly uvedeny do praxe prostřednictvím konkrétních aktivit v souladu s Vídeňskou deklarací.

🙌 Pojďme společně zbourat překážky, které tomu brání! Udělejme z České republiky zemi krátkých vzdáleností!
⚠️ Podmínkou vstupu je REGISTRACE na webových stránkách konference. Počet míst v sálu je omezen. Po naplnění bude možnost registrace pouze online.

👉 Více na www.konference2022.citychangers.eu
ℹ️ Konference je HYBRIDNÍ, vedle osobní účasti je možné sledovat průběh a reagovat prostřednictvím online připojení.
Online přístup bude rozeslán registrovaným účastníkům nejpozději do 15. 5. 2022.
ℹ️ Konferenčním jazykem je čeština a angličtina. Celý průběh konference bude simultánně tlumočen.

150 150 Mezinárodní Konference CityChangers 2030 2022-04-24