Summit architektury a urbanismu

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
31. 03. 2022
Délka akce:
12:00-14:00
Čas konání akce:
12:00
Místo konání:
Obecní dům, Náměstí Republiky 5, 111 21 Staré Město
Pořadatel:
Sdružení pro architekturu a rozvoj
Webové stránky akce:
https://www.arch-rozvoj.cz/

Summit bude navazovat na dopolední Summit stavebního rozvoje, který je pořádán ve spolupráci s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Pořádání pololetních summitů v Obecním domě má již několikaletou tradici a jejich moderátorkou je Michala Hergetová, která dříve dlouhodobě působila v České televizi. Mezi zvanými vystupujícími jsou vedoucí představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, vedení Prahy, Brna a Ostravy, přední architekti a další odborníci.

Témata:

 • Iniciativa CityDeal – jak by se podle zkušeností Prahy, Brna a Ostravy měla změnit oblast územního plánování v novém stavebním zákoně?
 • Jaké největší a nejzajímavější nové městské čtvrti a další urbanistické celky se v ČR připravují? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí a jaká budou města budoucnosti?
 • Jaké architektonicky nejzajímavější stavby se v ČR připravují a jak si na tom stojí soudobá česká architektura ve srovnání se světem?

Moderátor: Michala Hergetová

Zvaní vystupující:

Představitelé MMR

 • Ivan Bartoš (ministr pro místní rozvoj)
 • Vlastimil Fidler (náměstek pro řízení sekce výstavby MMR)
 • Roman Vodný (ředitel odboru územního plánování MMR)

Představitelé vedení Prahy, Brna a Ostravy

 • Petr Hlaváček (radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje)
 • Filip Chvátal (radní pro územní plánování a rozvoj města Brna)
 • Zuzana Bajgarová (náměstkyně primátora města Ostravy)

Představitelé institutů rozvoje Prahy, Brna a Ostravy

 • Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha)
 • Michal Sedláček (ředitel KAM Brno)
 • Ondřej Vysloužil (ředitel MAPPA Ostrava)

Přední architekti a další odborníci

 • Jan Kasl (architekt a předseda ČKA)
 • Josef Pleskot (architekt)
 • Eva Jiřičná (česko-britská architektka)
 • Pavel Hnilička (architekt a urbanista)
 • Jakub Cigler (architekt a urbanista)
 • Zdeněk Fránek (architekt)
 • Ladislav Lábus (architekt)
 • Dalibor Hlaváček (architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT)
 • Ondřej Chybík (architekt)
 • Zdeněk Lukeš (historik architektury)
 • Adam Gebrian (propagátor architektury)
 • Peter Gero (německý urbanista)
 • Tomáš Ctibor (odborník na městské plánování, předseda SAR a CRE)
 • Robert Špalek (předseda ČKAIT)
150 150 Summit architektury a urbanismu 2022-03-23