Konference vodní toky

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
31. 05. 2022
Délka akce:
31.5. - 1.6.2022
Čas konání akce:
8:00
Místo konání:
Hotel Černigov, 4, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové
Pořadatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Webové stránky akce:
https://konference.vrv.cz/

Ve dnech 31. května a 1. června 2022 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí “Vodní toky 2022” (přesunutý ročník z listopadu 2021), které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Webové stránky konference: www.konference.vrv.cz

150 150 Konference vodní toky 2022-03-23