Setkání s občany: Sad Dr. Milady Horákové a jeho budoucí proměna

Rubrika
SETKÁNÍ
Datum akce:
24. 03. 2022
Délka akce:
17:00-18:30
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
SKELET KAFE, 28. října 111, Ostrava
Pořadatel:
MAPPA Ostrava
Facebook:
https://m.facebook.com/

Jak vnímáte sad Dr. Milady Horákové v současnosti a jak si představujete jeho fungování v budoucnu? Poskytuje tento park dostatek možností k trávení volného času? Vedou chodníky logicky a v trasách, kterými lidé procházejí? Cítíte se v parku bezpečně? 🌳🤸🤔

Přijďte nám to říct 24. března do SKELET KAFE naproti parku. Od 17 hodin se zde uskuteční setkání, na kterém se dozvíte o plánech města Ostravy uspořádat soutěž o návrh na proměnu tohoto veřejného prostranství. Bude zde také prostor pro vaše dotazy, hlavním cílem je však vyslechnout a zaznamenat vaše názory, dojmy a přání. 📝

Vaše podněty využijeme při přípravě soutěžních podmínek. Těšíme se na setkání s vámi! 😀🤝

Kde: SKELET KAFE, 28. října 111

V kolik: 17:00 – 18:30

Moderátor:
🟢 Tomáš Čech, MAPPA
Hosté:
🟢 Markéta Opělová, urbanistka MAPPA
🟢 Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora
🟢 Petr Veselka, starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


◾◾◾
Sad Dr. Milady Horákové v blízkosti centra Ostravy se rozprostírá u městské třídy 28. října – Opavská. 🌳🌼V jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo. 🏙🏘 A další zde brzy vyrostou. Očekává se přístavba koncertního sálu, vědecká knihovna či parkovací dům. Potenciál parku jako kvalitního veřejného prostoru je tedy velký. Současný stav parku však jeho významu a umístění neodpovídá. Město Ostrava usiluje o jeho proměnu, díky níž dojde k jeho kultivaci a zatraktivnění ať už pro návštěvníky či procházející. 🚴‍♀️🧘‍♂️🚶‍♀️

V současné době probíhá sběr dat a podnětů, které poslouží k přípravě soutěžních podmínek. Uspořádali jsme již několik schůzek s aktéry, kteří mají k území parku či jeho okolí nějaký vztah a zahájili jsme s nimi dialog o představách jeho proměny. V rámci přípravy soutěžních podmínek se ptáme také široké veřejnosti, jak nyní park využívá či co by se mělo změnit, aby jim prostor lépe sloužil a cítili se v něm dobře a bezpečně. 👍

150 150 Setkání s občany: Sad Dr. Milady Horákové a jeho budoucí proměna 2022-03-20