Jak přežít změnu klimatu ve městech? / Petr Klápště

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
16. 03. 2022
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
Skautský institut na Staromáku, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město
Pořadatel:
Skautský institut a Skautský institut na Staromáku
Facebook:
https://www.facebook.com/

Klimatická změna se projevuje v Česku dvakrát rychleji než v celosvětovém průměru. Města jsou po léta upravována tak, aby z nich rychle odtékala dešťová voda. Tím se podílí na tom, že nám voda chybí v krajině. I kvůli městské zástavbě vznikají takzvané tepelné ostrovy, kde narůstá teplota víc než by bylo nutné. Vlny letních veder zde trvají mnohem déle. Řada obcí tyto problémy začala řešit a realizovat adaptační opatření. Jak tedy naše města můžeme připravit na měnící se klima a čím dál častější extrémy počasí? Povídání o velkých důležitých změnách a úpravách i drobnostech, kterými je možné pomoci levně a hned – co může dělat oddíl, školní třída nebo skupina sousedů?

Přednášet bude Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT.

Konání přednášky finančně podpořil magistrát hlavního města Prahy.

150 150 Jak přežít změnu klimatu ve městech? / Petr Klápště 2022-03-11