Živá krajina na Nymbursku – můžeme vzít obnovu krajiny do svých rukou?

Rubrika
BESEDA
Datum akce:
02. 03. 2022
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
Nerudova 697/1, 288 02 Nymburk, Česká Republika
Pořadatel:
Piráti Nymbursko, spolek Živá voda, Živá krajina Polabí
Facebook:
https://www.facebook.com/

Můžeme české krajině vrátit schopnost hospodařit s vodou, zadržovat srážky a zamezovat přívalovým povodním, v době sucha mít dostatečné zásoby vody? Jak omezit erozi a zachovat úrodnost půdy?

Můžeme se nějak připravit na postupující klimatickou změnu? A jak tomu všemu mohou pomoci sami občané?

Beseda se zástupci projektu Živá krajina o navrácení vody do krajiny v nymburském pirátském centru PiKNyk.

150 150 Živá krajina na Nymbursku – můžeme vzít obnovu krajiny do svých rukou? 2022-02-26