STAVEBNÍ ZÁKON – STÁVAJÍCÍ I NOVÝ

Rubrika
WEBINÁŘ
Datum akce:
22. 02. 2022
Délka akce:
9:00-13:00
Čas konání akce:
9:00
Webové stránky akce:
https://www.studioaxis.cz/

Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

1/ Stávající stavební zákon:

  • Související a prováděcí právní předpisy k platnému stavebnímu zákonu – přehled
  • Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu – stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska
  • Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. – srovnání se stavebním zákonem 
  • Formy a postupy povolování staveb (územní rozhodování, povolování realizace staveb) podle platné právní úprav
  • Kolaudace staveb

2/ Nový stavební zákon:

  • Obsah nového stavebního zákona
  • Výkon veřejné správy na úseku územního plánování a na úseku stavebního řádu (státní stavební správa)
  • Povolování staveb a působnost stavebního úřadů při ochraně veřejných zájmů podle jiných zákonů
     

Informace budou zaměřeny na základní rozdíly oproti současné právní úpravě stavebního práva.

Datum konání: 22. 2. 2022

Místo konání: On-line

Vložné:  1.790,-Kč za osobu včetně DPH (sleva pro členy ČKA 10%)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 – 124, e-mail: studio@studioaxis.cz

Přednášející: JUDr. Zdeňka Vobrátilová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde

150 150 STAVEBNÍ ZÁKON – STÁVAJÍCÍ I NOVÝ 2022-02-15