Plzeňský architektonický manuál (PAM): Stezky po architektuře 1914–1948

Rubrika
VERNISÁŽ
Datum akce:
17. 02. 2022
Délka akce:
17:00-18:00
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Smetanovy sady, 301 00 Plzeň, Česká Republika
Pořadatel:
Plzeňský architektonický manuál - PAM
Webové stránky akce:
https://pam.plzne.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Výstava je součástí odborně popularizačního projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM), který od roku 2014 mapuje architekturu a stavební kulturu města v obdobích přibližně vymezených lety 1914–1948 a 1948–1989.Architekturu období 1914–1948 v současnosti pokrývá 18 stezek. Výstava věnuje každé ze stezek jeden panel s krátkým úvodním textem a současnými fotografiemi několika vybraných staveb. Na zbývajících dvou panelech prezentuje obdobný „vzorek“ architektů, kteří významně ovlivnili tvář meziválečné Plzně, a půltucet veřejných prostranství.

Výstava se koná s významným finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a s podporou statutárního města Plzně.

pam.plzne.cz
facebook.com/pam.plzne

***

Databáze projektu pro období 1914–1948 obsahuje stovky objektů a souborů staveb představených obsáhlým konvolutem textů a několika tisíci současných fotografií, reprodukcí původních výkresů a dalších archiválií. Všechny budovy doprovází rovněž datace, adresa, GPS souřadnice a informace o nejbližších zastávkách MHD. Databáze zahrnuje více než 100 architektů a stavitelů a také 50 veřejných prostranství, z nichž některé kromě nezbytných textů dokumentují i autorské kresby.

Přestože podstatná část staveb, architektů i stavitelů činných v letech 1914–1948 je již na webu alespoň v základní podobě publikována, práce na doplňování databáze – zejména u stezek C10–C18 – nekončí. To platí jak pro jednotlivé objekty a jejich autory, tak pro celé stezky.

150 150 Plzeňský architektonický manuál (PAM): Stezky po architektuře 1914–1948 2022-02-15