O vodě a krajině – Společně proti suchu!

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
17. 02. 2022
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 01 Blansko
Pořadatel:
Živá voda, Městská knihovna Blansko
Facebook:
https://www.facebook.com/

Náprava české krajiny a její adaptace na klimatickou změnu pomocí modelu Živá krajina.
Model Živá krajina umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Unikátem tohoto know how je, že se ho dokáže naučit každý člověk s dostatečnou motivací a chutí se učit novým věcem. Nečekáme na řešení “shora” a nabízíme systematický způsob, do kterého se mohou zapojit aktivní lidé po celé ČR.
Více o tomto projektu pohovoří Ing. Lenka Musilová – vyškolená lokální koordinátorka projektu Živá krajina. Na přednášce se dozvíte, co je na naší krajině špatně, jakým způsobem se to dá zlepšit a jak se sami můžete zapojit.
Více o projektu na www.spolecneprotisuchu.cz
Děkujeme, že dodržujete aktuální podmínky pro vstup na společenské a kulturní akce.

150 150 O vodě a krajině – Společně proti suchu! 2022-02-07