NOVÉ VÝZVY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
28. 04. 2022
Délka akce:
28.4.-29.4.
Místo konání:
Lanškroun, Multifunkční centrum LArt, Nádražní 335
Pořadatel:
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.
Webové stránky akce:
https://www.cka.cz/

Na programu jsou obecné i konkrétní příklady, vyplývající ze změn, probíhajících v naší společnosti i změn způsobených klimatickou změnou. Na tyto změny bude potřeba reagovat i změnami v území, které musí být podloženy územně plánovací dokumentací. Druhým tématem konference bude digitalizace a standardizace výstupů v oblasti územního plánování. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních.

Této akci poskytlo Představenstvo ČKA záštitu.

150 150 NOVÉ VÝZVY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ 2022-02-05