Město versus stát

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
07. 02. 2022
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
CAMP, Vyšehradská 2075/51, 12800 Praha 2 - Nové Město, Česko
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Facebook:
https://www.facebook.com/

10 největších českých měst společně generuje 80 % ekonomiky celé země. Jejich správné plánování a fungování je tedy jedinou cestou k udržitelnému rozvoji celé společnosti. Na rozdíl od zbytku Evropy je ale v Česku územní plánování plně v kompetenci státu. I díky tomu jsme za okolními zeměmi o mnoho pozadu. Nový stavební zákon přináší standardizaci, která nerespektuje odlišné charaktery obcí a nerozlišuje mezi městem či vesnicí. Tento přístup znamená faktický návrat o několik desítek let zpátky. Stejně jako nepadne jedna košile všem stejně, každé město je specifické a má své konkrétní potřeby. Je nový stavební zákon cestou správným směrem? Ví stát lépe než města sama, co potřebují? Co, proč a jak je nutné změnit?

Rezervace míst v CAMPu ZDE:
https://goout.net/cs/listky/mesto-versus-stat/ovam/

150 150 Město versus stát 2022-01-26