OTTA: rekapitulace architektonických soutěží 2021

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
03. 02. 2022
Délka akce:
16:00-19:00
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
Pořadatel:
Česká komora architektů
Webové stránky akce:
https://www.cka.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Tradiční diskuzní setkání k architektonickým soutěžím, tentokrát rekapitulující rok 2021. Hlavním tématem bude soutěžní přehlídka realizací vzešlých z architektonických soutěží Deset. Moderuje Petr Lešek.

Zváni jsou všichni soutěžící, organizátoři soutěží, porotci, zadavatelé nebo zájemci o oblast architektonických soutěží. V úvodní části jsou plánovány prezentace k rekapitulaci soutěží za rok 2021, následně dostane prostor hlavní téma a naváže blok volné diskuze.

V případě výrazně nepříznivé epidemické situace bude akce přesunuta na pozdějí termín. Akci bude možné sledovat online.

150 150 OTTA: rekapitulace architektonických soutěží 2021 2022-01-23