IX. kongres Platformy městských architektů / PAM

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
25. 01. 2022
Délka akce:
25.1. 18.00-22.00, 26.1. 9.30- 17.00
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
Polyfunkční komunitní centrum Mikádo, Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
Pořadatel:
PMA, ČKA, Trigema a.s.
Webové stránky akce:
https://www.platformama.cz/

VŠEM, KDO HLEDAJÍ CESTY K NOVÝM HARMONIÍM

TÉMA: Způsob zadávání veřejných zakázek, úlohy města po architektonické soutěži a aktuální verze stavebního zákona

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali do města Humpolce na IX.kongres Platformy městských architektů /PAM, který pořádáme ve spolupráci s městem Humpolec. Kongres zaštiťuje Česká komora architektů /ČKA a společnost Trigema a.s.

Máte možnost si prohlédnout POZVÁNKU NA KONGRES, HARMONOGRAM KONGRESU a vyplnit PŘIHLÁŠKU.
Naleznete zde také seznam přednášejících, názvy příspěvků (po rozkliknutí i anotace k jednotlivým přednáškám a CV přednášejících).

Těšíme se na viděnou v Humpolci!
Organizační tým PMA

150 150 IX. kongres Platformy městských architektů / PAM 2022-01-18