Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru, nový standard výsadby stromů – akreditovaný webinář

Rubrika
WEBINÁŘ
Datum akce:
17. 01. 2022
Délka akce:
17.1.2022 8:30-12:30, 3.3.2022 8:30-12:00
Čas konání akce:
8:30
Pořadatel:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Dvoudílný akreditovaný webinář – oba díly tvoří celek a navazují na sebe! První díl proběhne ve čtvrtek 17. 2. 2022. Druhý díl bude odvysílán ve čtvrtek 3. 3. 2022.

Webinář se bude zabývat výsadbou stromu na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem je seznámit posluchače s principy, které zvýší pravděpodobnost ujmutí vysazených stromů a povedou k zajištění perspektivního růstu a dlouhé životnosti. Velmi často dochází k neujmutí stromů, nebo k jejich úhynu několik let po výsadbě. Většina těchto problémů je způsobena nevhodným výběrem taxonů, nevhodnou volbou technologie, špatně provedenou výsadbou, nedostatečnou, nebo zcela chybějící povýsadbovou péčí. Výše uvedené problémy jsou jak na straně projekční, tak na straně realizátorů a údržby, ale i na straně investorů a zadavatelů – tedy mnohdy státní správy. Při převzetí často nejsou schopni kvalifikovaně posoudit kvalitu provedených prací. Primární cílovou skupinou jsou tedy úředníci útvarů ochrany životního prostředí a správy zeleně.

Zabývat se budeme projekční přípravou, kdy je třeba pečlivě zhodnotit stanovištní poměry a navrhnout vhodné taxony. Do zhodnocení stanoviště patří klimatické, půdní a vlhkostní poměry, ale i antropogenní vlivy. Zmíněny budou i jiné nároky při výběru do krajiny (využití domácích druhů, riziko invazivních a expanzivních druhů) a zcela odlišný výběr do urbanizovaného prostředí. Nezbytnou součástí projekční přípravy je i volba velikosti a typu výsadbového materiálu a popis technologie výsadby i povýsadbové péče.

Dalším tématem bude výběr, manipulace a přeprava výsadbového materiálu. Příprava výsadbové jámy, používání substrátů, půdních kondicionérů. Bude vysvětlen význam a uvedeny příklady minerálních substrátů. Vysvětlen bude i smysl a způsob provedení komparativního řezu. Dále bude popsána samotná výsadba, zálivka, ukotvení, ochrana dřeviny na stanovišti a problémy, které mohou nastat. Prokořenitelný prostor: limity prokořenitelného prostoru, možnosti zvětšení prokořenitelného prostoru, strukturální substráty, půdní buňky.

Posledním tématem bude povýsadbová péče o dřevinu. Zdůrazněna bude nezbytnost zálivky pro ujmutí stromu, nutnost kontroly kotvení a ochrany kmene – jejich funkčnosti a stavu. Vysvětlen bude vliv výchovného řezu na perspektivní vývoj stromu a způsob provedení výchovného řezu.

Program

Čtvrtek 17. února 2022    1/2

Časový harmonogram:

8:30 – 10:00   Prezentace I. část
10:00 – 10:15  přestávka
10:15 – 11:45  Prezentace II. část
11:45 – 12:00  přestávka
12:00 – 12:15  Konzultace, chat s lektorem

Blok I. a II.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): projekční příprava při problematice výsadby stromů, návrh taxonů, zhodnocení stanoviště

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): výběr výsadbového materiálu, manipulace s ním a přeprava, příprava výsadbové jámy, samotná výsadba

Čtvrtek 3.  března 2022   2/2

Časový harmonogram:

8:30 –  10:00  Prezentace III. část
10:00 –  10:15 přestávka
10:15 – 12:00  Diskuze, konzultace, chat s lektorem (dotazy lze zasílat předem na e-mail cernovska@szkt.cz)

Blok III.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): povýsadbová péče, zálivka, kontrola kotvení, výchovný řez

Místo konání: ON-LINE, Aplikace ZOOM

Termín přihlášení: 11. 2. 2022

150 150 Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru, nový standard výsadby stromů – akreditovaný webinář 2022-01-14