Park Černovická pískovna – urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Rubrika
SOUTĚŽ
Datum akce:
08. 04. 2022
Délka akce:
7.1.2022 - 8.4.2022
Pořadatel:
Kancelář architekta města Brna
Webové stránky akce:
https://kambrno.cz/

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.

Účelem soutěže je nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

Zahájení soutěže: 07.01.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 08.04.2022

Zasedání poroty: 21.04.2022 – 22.04.2022

Další informace: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/park-cernovicka-piskovna, https://ezak.brno.cz/contract_display_655.html

150 150 Park Černovická pískovna – urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh 2022-01-14