5. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

Rubrika
WORKSHOP
Datum akce:
03. 12. 2021
Délka akce:
9-12:30
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
Webové stránky akce:
https://www.mmr.cz/

Pozvánka na videokonferenci – 5. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

V pátek 3. prosince 2021 se uskuteční 5. ročník workshopu pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se akce letos uskuteční prostřednictvím videokonference.

Akci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Hlavním cílem workshopu je zprostředkovat zkušenosti ze zpracování a využití územních studií krajiny (ÚSK). Letošními tématy workshopu jsou ÚSK v programovém období 2021-27 a příklady implementace stávajících ÚSK.

Workshop (videokonference) začíná v 9:00, přihlašování do videokonference bude spuštěno s cca patnáctiminutovým předstihem. Doporučujeme se přihlásit z prohlížeče Microsoft Edge. V jiných prohlížečích nemusí aplikace pracovat správně. 

Účast je zdarma. Z akce bude pořízen audiovizuální záznam

8:45 – 9:00 Připojování účastníků

Blok 1: ÚSK v programovém období 2021-2027 9:00 – 10:15
9:00 – 9:15 Úvodní slovo
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Pavel Chotěbor, Ministerstvo životního prostředí
9:15 – 9:25 Aktuality k dotační podpoře pořízení ÚSK v programovém období 2021-2027
Ing. Anna Botová, Ministerstvo životního prostředí
9:25 – 9:45 Výsledky dotazníkového šetření k ÚSK; Informace o aktualizaci metodiky ÚSK
Ing. arch. Karel Wirth, Ministerstvo pro místní rozvoj 9:45 – 10:15 Panelová diskuse
Panelisté: Ing. Anna Botová, Ing. arch. Karel Wirth
10:15 – 10:30

Přestávka

Blok 2: Implementace stávajících ÚSK – příklady 10:30 – 12:20
10:30 – 10:45 Zkušenosti s využitím ÚSK SO ORP Roudnice nad Labem
Ing. Kamila Kloubská a Ing. Jana Kubrichtová, Městský úřad Roudnice nad Labem
10:45 – 11:00 Využití ÚSK SO ORP Černošice při práci orgánu územního plánování
Ing. arch. Klára Zvěrevová a Ing. ak. arch. Sylva Matějková, Městský úřad Černošice
11:00 – 11:15 ÚSK SO ORP Blansko – zkušenosti s využitím
Ing. arch. Zita Řehůřková, Městský úřad Blansko
11:15 – 11:30 ÚSK – a co dál? Zkušenosti s uplatněním pořízené ÚSK na příkladu SO ORP Pardubice
Ing. Lenka Marková, Magistrát města Pardubic 11: 30– 12:20 Panelová diskuse
Panelisté: Ing. Kamila Kloubská, Ing. arch. Klára Zvěrevová, Ing. ak. arch. Sylva Matějková, Ing. arch. Zita Řehůřková, Ing. Lenka Marková
12:20 – 12:30 Ukončení workshopu

150 150 5. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny 2021-11-26