STUDENTSKÉ SEMINÁŘE Ústavu plánování krajiny

Rubrika
SEMINÁŘ
Datum akce:
08. 11. 2021
Délka akce:
do 29.11.
Čas konání akce:
17,00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Ústav plánování krajiny MZLU
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://meet.google.com/
Facebook:
https://mbasic.facebook.com/

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity zve k účasti na studentských seminářích Ústavu plánování krajiny.

Semináře na vybraná témata krajinářské architektury jsou připravovány samotnými studenty, pod vedením odborných garantů a expertních poradců.

Účast na seminářích je zdarma, moderovaná diskuse probíhá živě v Lednici v podkrovním ateliéru D31. Současně je streamována on-line v prostředí Google MEET na odkazu: https://meet.google.com/pcy-ghej-sip

Zveme Vás k prvnímu tématu! Co to je chytrá vesnice? Jak funguje tento koncept v zahraničí a v Česku? Co může způsobit? Chcete vědět víc?

PŘEHLED PREZENTACÍ

STUDENTI TÉMA EXTERNISTA TERMÍN
1 A.Gažová, B. Zábojníková, W. Zemene Smart village – sci-fi pro český venkov (ing. Barbora Dohbalová, Ph.D.) Ing. arch. Miroslava Zdražilová 8. 11. 2021
2 V. Těšitelová, A. Valentová, R. Zilayová, L. Kovařík Vliv totality na krajinu ČR – vybrané překvapivé paradoxy (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.) Mgr. Pavel Hájek 15. 11. 2021
3 A.Jakubcova, M. Kollár, A. Filip Interakční prvky územního systému ekologické stability (ing. Darek Lacina) RNDr. Martin Culek, Ph.D. 22. 11. 2021
4 A.Legátová, L. Hrušková, T. Czelisová Obnovitelné zdroje energie (ing. Jozef Sedláček, Ph.D.) Ing. Kristýna Langarová 29. 11. 2021

Diskusi zahajuje prezentace studentů na zvolené téma, následuje příspěvek přizvaného externího profesionála a pokračuje všeobecnou diskusí až do vypnutí proudu.

150 150 STUDENTSKÉ SEMINÁŘE Ústavu plánování krajiny 2021-11-05