POČÍTÁME S VODOU 2021 – Mezinárodní konference o hospodaření s dešťovou vodou

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
11. 11. 2021
Čas konání akce:
9,00 - 16,00
Místo konání:
Kongresové centrum Vavruška, Praha
Pořadatel:
Hospodaření s dešťovou vodou
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
www.pocitamesvodou.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/
Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury
Můžete volit mezi:
a) osobní účastí s obědem a networkingem
b) vzdáleně přes internet
Mluvčí:
– JOSHUA LIGHTHIPE, KPFF Consulting Engineers, Portland, Oregon, Spojené státy americké
– JAMIE KUKADIA, SuDS Officer at London Borough of Enfield, Velká Británie
– INGRID KONRAD, hlavní architektka města Bratislavy, Slovenská republika
– PETR VALDMAN, ředitel Státního fondu životního prostření, ČR
– DAVID STRÁNSKÝ, vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ČVUT v Praze, předseda výboru Asociace pro vodu ČR
– JAN POKORNÝ, ředitel ENKI Třeboň o.p.s, ČR
– MIROSAV PAUCH, vodohospodář, Magistrát města Olomouce, Česká republika
– DAVID HORA, jednatel společnosti Treewalker s.r.o., ČR
– JIŘÍ VÍTEK, jednatel společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o., ČR
– MICHAELA VACKOVÁ, architektka a vedoucí projektantka, JV PROJEKT VH, s. r. o., ČR
– GABRIELA LICKOVÁ, specialista na EIA, ÚAP, odnětí půdy ze ZPF, báňský projektant , MISOT, s.r.o., ČR
– TOMÁŠ KVÍTEK, odborný konzultant, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a Povodí Vltavy, s.p., ČR
150 150 POČÍTÁME S VODOU 2021 – Mezinárodní konference o hospodaření s dešťovou vodou 2021-10-13