Žižkovské nádraží: druhý život? – vernisáž výstavy

Rubrika
VERNISÁŽ
Datum akce:
21. 09. 2021
Čas konání akce:
19,00
Místo konání:
Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2
Pořadatel:
Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://praha.camp/
Facebook:
https://www.facebook.com/
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy o proměně Nákladového nádraží Žižkov s názvem Žižkovské nádraží: druhý život?
CAMP tímto také vstupuje do páté sezóny, za což vděčí hlavně vašemu zájmu o město a jeho budoucnost.
150 150 Žižkovské nádraží: druhý život? – vernisáž výstavy 2021-09-10