Zelené oázy 2021 – 2022

Rubrika
GRANTY A DOTACE
Datum akce:
03. 09. 2021
Délka akce:
do 31. 10. 2021
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Nadace Patnerství
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.nadacepartnerstvi.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Nadace Partnerství už pošesté otevřela grantovou výzvu Zelené oázy. Obce, školy, neziskovky a další organizace v ní mohou získat až 140 tisíc korun na své projekty. Může to být třeba úprava veřejného prostranství, parku u školy nebo vznik komunitní zahrádky. 🌳🌿

HLAVNÍ PODMÍNKY VÝZVY

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2021 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022.

NA CO VŠECHNO MŮŽETE ŽÁDAT?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo;
 • zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady;
 • zakoupení mobiliáře.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

150 150 Zelené oázy 2021 – 2022 2021-09-03