Pojďme dělat město (nebo ves) 2021

Rubrika
KONFERENCEOSTATNÍ
Datum akce:
16. 09. 2021
Délka akce:
16. 9. V 10:00- 17. 9. V 15:00
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
ve čtvrtek 16. 9. v konferenčním sále na Masarykově koleji v Praze-Dejvicích a v pátek 17. 9. v Dolních Břežanech
Pořadatel:
Pojďme dělat město nebo ves
Webové stránky akce:
http://www.pojdmedelatmesto.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na II. ročník konference: „Pojďme dělat město (nebo ves)“ tentokrát s podtitulem „Role městského architekta“.
Konference se koná ve čtvrtek 16. 9. v konferenčním sále na Masarykově koleji v Praze-Dejvicích a v pátek 17. 9. v Dolních Břežanech.Dopolední přednáškový blok otevře Jakub Chuchlík s odborným pohledem na práci architekta ve městě.
Ideál však často naráží na procesní výzvy zařazení architekta do městského úřadu, o nichž bude mluvit Jan Horký.
Ukotvení koncepčního rozvoje města v politické realitě samospráv se bude věnovat Vojtěch Franta.
Spolupráce městského architekta s veřejností bude tématem pro Luboše Klabíka a Tomáše Klapku.
V odpoledním bloku vystoupí řada architektů se zkušeností pozice městského architekta s konkrétními příklady dobré praxe ze svých měst, dále bude přednášet jediný krajský architekt Ondřej Beneš
a vhled do vývoje Litomyšle představí vedoucí oddělení rozvoje města Antonín Dokoupil. S blížícím se termínem najdete aktuality na facebooku.Druhý den proběhne workshop „Funkční náměstí“ v Dolních Břežanech. Účastníci si s pomocí architektů Petra Leška, Evy Černé a Jiřího Janďourka vyzkouší jak postupovat při zpracování vlastního plánu – přípravu zadání, realizaci i následné oživení tohoto typu veřejného prostoru.
Odpoledne nás pak místní starosta Věslav Michalik a architektka Anna Šlapetová provedou po Dolních Břežanech.
Konference je určena pro politiky, zastupitele, aktivní občany, zástupce měst a obcí, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů a architekty, urbanisty, krajináře a studenty těchto oborů.
Cílem konference je vytvořit podmínky pro vznik a podporu vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru, a pomoci sdílení informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.Konference je pořádána pod záštitou České komory architektů a za podpory ČVUT a Nadace české architektury.Vzhledem k nejisté době bude konference také streamovaná s platformou na pokládání dotazů – slido.
Do sálu se vejde jen omezený počet účastníků – proto neváhejte s registrací, pokud máte zájem o osobní účast!
Registrace zde: http://www.pojdmedelatmesto.cz/registrace/ (ceny zahrnují občerstvení).
Kdyby došlo k výrazným omezením a osobní účast v publiku nebyla možná, účastnický poplatek bude snížen na poplatek za stream (200 Kč)V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat e-mailem či na telefonním čísle 603 397 164.Za pořadatelský tým
Ing. arch. Veronika Kovářová
http://www.pojdmedelatmesto.cz/veronika.pucerova@gmail.com
603 397 164 Zobrazit míň

150 150 Pojďme dělat město (nebo ves) 2021 2021-08-23