Pavla Melková: Veřejný prostor jako kontinuum

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
30. 06. 2021
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Muzeum umění Olomouc
Webové stránky akce:
https://www.facebook.com/

Architektka, pedagožka a teoretička architektury Pavla Melková aktuálně vede tým zpracovávající Koncepci veřejných prostranství města Olomouce. Trienále SEFO nabízí příležitost seznámit se blíže nejen s dílčími výstupy, ale také s jejím originálním pojetím veřejného prostoru jako kontinua. Kvalita prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje náš život víc, než si obvykle uvědomujeme. Podmíněna je naší schopností mu porozumět, identifikovat se s ním, cítit se jeho součástí a chápat svoji roli v něm, stejně jako jeho roli v našem životě. #trienáleSEFO2021 

150 150 Pavla Melková: Veřejný prostor jako kontinuum 2021-05-30