LAURUS nová soutěž studentů krajinářské architektury

Rubrika
SOUTĚŽ
Datum akce:
01. 08. 2021
Délka akce:
Do 08/2021 zaslání nominovaných projektů a 09-10/2021 příprava soutěžních projektů a hodnotící zasedání poroty. 10/2021 Vyhlášení vítězů – vernisáž a zahájení putovní výstavy

LAURUS
nová soutěž studentů krajinářské architektury

Dozrála doba k prohloubení spolupráce mezi vysokými školami v České republice a na Slovensku, které vyučují obor krajinářská architektura.

Ústav krajinářské architektury FA ČVUT se rozhodl, že svojí soutěž, dosud pořádanou pouze pro studenty vlastního oboru přetvoří do mezifakultní soutěže všech škol. Počátky studentské soutěže Laurus lze najít již v roce 2014, další podnět přišel v roce 2017 od tehdy hostujícího profesora Tilla Rehwaldta.

Podpora všech škol vyučujících krajinářskou architekturu je důkazem toho, že v našich zemích chybí platforma pro konstruktivní názorovou výměnu a to nejen pro studenty ale i pro pedagogy. Půjde o nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury pod záštitou děkanů jednotlivých fakult a s nezávislou porotou. Porota se bude skládat ze tří řádných členů a jednoho náhradníka z řad profesionálů, kteří nevyučují na žádné ze zúčastněných škol.

Česká asociace pro krajinářskou architekturu ČAKA (sekce SZKT) je partnerem soutěže a bude se podílet na propagaci, prezentaci a doporučí složení nezávislé poroty.

Soutěž je vyhlášena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří v daném školním roce absolvují řádný ateliér. Soutěž proběhne ve dvou kolech – nominačním, kde nominují vedoucí ateliérů, a hodnotícím, kde vybírá vítěze nezávislá porota.

Kategorie soutěže budou následující: MALÉ MĚŘÍTKO – malá parková plocha, úpravy vnitrobloků, terasy a střešní zahrady, soukromé (rodinné) zahrady, STŘEDNÍ MĚŘÍTKO – návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu, VELKÉ MĚŘÍTKO – velké parky a areály, větší územní celky, krajinářské koncepce a KRAJINÁŘSKÉ GESTO – od detailu ke konceptu, nespecifikovaná kategorie.

Aktuální harmonogram je následující: 04/2021 až 06/2021 vyhlášení soutěže – zveřejnění podmínek a zahájení propagace. Do 08/2021 zaslání nominovaných projektů a 09-10/2021 příprava soutěžních projektů a hodnotící zasedání poroty. 10/2021 Vyhlášení vítězů – vernisáž a zahájení putovní výstavy.

A jak se na soutěž dívají zástupci jednotlivých škol?
To se dozvíte postupně v průběhu tohoto týdne.

Další informace očekávejte na facebooku SZKT a ČAKA. Ke spolupráci a podpoře zveme všechny firmy, které aktivně přispívají ke tvorbě vystavěného prostředí. Pokud věříte, že jde o dobrou věc a chcete nás podpořit, prosím obraťte se na koordinátorky soutěže Ing. arch. Karin Grohmanovou a Ing. Romanu Michalkovou Ph.D. Kontakty: karin.grohmann@gmail.com a rommich@seznam.cz. Za ČAKA je kontaktní osobou Ing. Karel Slánský slansky@email.cz

150 150 LAURUS nová soutěž studentů krajinářské architektury 2021-05-13