ČKA BULLETIN 1/21 – KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Rubrika
KNIHA
Datum akce:
10. 04. 2021
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
ČKA
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.cka.cz/

Právě vyšlo nové číslo Bulletinu

České komory architektů, tentokrát tematicky zaměřené na krajinářskou architekturu.
Obsahuje 33 stránek textů např. o vzdělávání na Ústav zahradní a krajinářské architektury, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT a Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU, profesních organizacích (IFLA a ČAKA), spolupráci architektů a krajinářských architektů, architektonických soutěžích nebo krajinném plánování. Bulletin je zdarma ke stažení na webu ČKA
BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Plní roli komorového zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.
150 150 ČKA BULLETIN 1/21 – KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 2021-04-07