OTTA – UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
31. 03. 2021
Čas konání akce:
14:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Pracovní skupina pro udržitelnost ČKA
Webové stránky akce:
Facebook:
https://www.facebook.com/

Pracovní skupina pro udržitelnost zve jménem svého předsedy Petra Leška všechny zájemce o problematiku udržitelnosti k účasti na on-line debatě k tomuto tématu pod hlavičkou Otevřeného think tanku architektů (OTTA). Prezentována bude aktuální rozpracovanost připravovaných tezí k udržitelnosti za ČKA. Vítáni jsou všichni, kteří mají o věc rozumný zájem. Smyslem setkání je získání zpětné vazby k tezím a aktivizace těch, kteří se tématu věnují či chtějí věnovat.

150 150 OTTA – UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE 2021-03-29