OTEVŘENÁ DATABÁZE ARCHITEKTEK

Rubrika
OSTATNÍ
Datum akce:
30. 03. 2021
Místo konání:
online
Pořadatel:
Architektky - neformální komunita
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
Otevřená databáze architektek

Vyplněním tohoto formuláře se zapíšete do Otevřené databáze architektek, viditelné a stahovatelné pod tímto odkazem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QInPQjIt4Vognvf9ywF-k1s0vmiF4XKxgdSDPY37Gs0/edit?usp=sharing.

PROČ TO DĚLÁME A JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

1. Rozhodly jsme se iniciovat vznik Otevřené databáze architektek. Chceme nabídnout možnost veřejně dostupného zdroje pro všechny, kteří chtějí svou činností podpořit rovnocennější zastoupení žen v rámci architektonické profese. Architekturu v ČR v současnosti studují ženy z 60 %, avšak v oborovém diskurzu a na rozhodovacích pozicích jsou architektky stále podreprezentované.

2. Tato databáze má za cíl vyváženější zastoupení architektek – například ve veřejném vystupování, v zastoupení v publikacích pro odbornou i laickou veřejnost, ve výběrových řízeních, odborných porotách apod.

Za vznikem databáze stojí neformální komunita Architektky (www.architektky.net), která dále funguje pouze v roli editora (úprava databáze a odstraňování položek na základě oprávněné žádosti). Za případné další nakládání třetích stran s těmito daty neneseme zodpovědnost.

Dne 8. 3. 2021, internet

150 150 OTEVŘENÁ DATABÁZE ARCHITEKTEK 2021-03-13