Tomáš Hudeček: Městověda I.

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
04. 02. 2021
Čas konání akce:
19.00
Místo konání:
Online přes Facebook Live
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Vložil:
DO PARKU
Facebook:
https://www.facebook.com/

Město je velký a pomalý organismus. Než řekne „nový most“, my v něm stihneme změnit práci a mnohdy i partnera. Myšlenka „silniční okruh“ trvá třeba (v Praze) přes 40 let, tedy statisticky polovina obyvatel zemře. Nemůžeme dost dobře městu proto nikdo rozumět, přesto však po právu vyžadujeme usměrňování jeho rozvoje. Jak městu lépe naslouchat a jak chápat naši malou roli v něm se vám pokusí v sérii přednášek nastínit Tomáš Hudeček, bývalý primátor, docent městského stavitelství a nyní také ředitel nově zřizované Sekce rozvoje města na IPR Praha. První přednáška bude o městě jako živém organismu aneb úvod do městovědy.

150 150 Tomáš Hudeček: Městověda I. 2021-02-03