PESTRÁ KRAJINA

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
03. 02. 2021
Čas konání akce:
9,00
Místo konání:
Online přenos z auly České zemědělské univerzity v Praze
Pořadatel:
Asociace soukromého zemědělství
Vložil:
DO PARKU
Facebook:
https://www.facebook.com/
Které členské farmy Asociace soukromého zemědělství ČR budou oceněny v rámci třetího ročníku programu této stavovské organizace Pestrá krajina? To vejde ve známost v průběhu online konference, která se uskuteční ve středu 3. února prostřednictvím přenosu z nové auly na České zemědělské univerzitě v Praze.
I v letošním roce se sešla velmi zajímavá a pestrá sestava farem, které mají často diametrálně odlišné přístupy jak k zemědělství, tak k tomu, co přesně pro krajinu ve svém okolí dělají. Určitě je tedy nač se těšit a získat třeba i inspiraci k vlastnímu hospodaření.
Kromě slavnostního vyhlášení a předání ocenění účastníkům Pestré krajiny 2020 jsou připraveny i tři odborné příspěvky. V prezentaci možných opatření v krajině se budete moci seznámit s tím, co konkrétně a jakým způsobem můžete na svých pozemcích dělat, abyste třeba jen drobně přispěli životnímu prostředí. Na to bude navazovat představení realizovaných příkladů úspěšné spolupráce mezi sedláky a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Třetí příspěvek seznámí účastníky s výstupy dvou projektů, které se věnovaly agrolesnictví a jichž se aktivně účastnila také ASZ ČR. V rámci druhého bloku konference bude možné pokládat dotazy oceněným farmářům i přednášejícím.
Přihlášky na konferenci, abychom Vám mohli zaslat odkaz na online přenos, posílejte do 1. února 2021 na mail kancelar@asz.cz.

150 150 PESTRÁ KRAJINA 2021-01-19