REVITALIZACE NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ V UHŘÍNĚVSI

Rubrika
SOUTĚŽ
Datum akce:
15. 01. 2021
Místo konání:
Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 22
Pořadatel:
CCEA MOBA: MOBA studio / ČKA
Vložil:
Redakce DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.cka.cz/

Status: Probíhající

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů.
Cílem soutěže je najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha
22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného
prostranství.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 60 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto
předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Lhůta pro podání žádosti o účast: 15. ledna 2021, 14:00 hod.

150 150 REVITALIZACE NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ V UHŘÍNĚVSI 2020-12-14