PIETNE MIESTA VO VÝUČBE KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
27. 11. 2020
Čas konání akce:
19,00
Místo konání:
online
Pořadatel:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
Webové stránky akce:
https://teams.microsoft.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/
V RÁMCI CYKLU “PIETNE MIESTA – MIESTA IDETITY”
V rámci výskumu na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, zameraného na výskum pietnych miest ako súčasti kultúrneho dedičstva v krajinnej architektúre, riešitelia projektu prepájajú výskum s výučbou študentov krajinnej architektúry.
V rámci predmetov Obnova historickej zelene a ateliérovej tvorby sa študenti vo svojich projektových prácach venovali viacerým objektom ako sú pomníky, pamätníky a cintoríny.
V rámci cyklu PIETNE MIESTA – MIESTA IDETITY študenti a pedagógovia predstavia rozpracované projekty, tiež už ukončené projekty z minulých rokov.
Študenti budú v rámci online workshopu diskutovať o svojich projektoch s odborníkmi z praxe ako sú Ing. Karel Slánský,
Mgr. Richard Pročka, PhD.,
Ing. arch. Lívia Dulíková.
150 150 PIETNE MIESTA VO VÝUČBE KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY 2020-11-16