Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
17. 11. 2020
Čas konání akce:
17,00
Místo konání:
online
Pořadatel:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
Webové stránky akce:
https://teams.microsoft.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/
Večerné rozhovory s krajinnými architektmi 2020
hosť: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
organizátor a moderátor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
O prednášajúcom
Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici (1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamiatok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.
Dávame miestam zmysel
V Ateliéri Krejčiříkovi sa špecializujeme na obnovu historických objektov, kde s pokorou hľadáme príbehy a myšlienky tých, čo tu boli pred nami. Vraciame život známym aj zabudnutým záhradám. Nebojíme sa ani moderných, inovatívnych prístupov – vždy ale v súlade s daným priestorom a ľuďmi, ktorí ho užívajú. Naša práca spája človeka s históriou, budúcnosťou a prírodou. Rozmanité projekty majú jedno spoločné: nadčasovosť a komplexnosť riešenia, spolu s láskou k miestu.
Prednáška Přemysla Krejčiříka bude mať motto “Dávame miestam zmysel” a bude pozostávať z troch tematických blokov:
1) prečo študujeme krajinnú architektúru, 2) čo sme vytvorili – výber z tvorby ateliéru,
3) ako pracovať v tíme.
150 150 Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel 2020-11-10