Panelová diskuze: Fakta a mýty o klimatu

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
19. 11. 2020
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Impact Hub Climate Challenge
Webové stránky akce:
https://www.facebook.com/
Odlesňuje se planeta nebo ne? Je největším znečišťovatelem našeho ovzduší doprava? Recykluje se tříděný odpad? Prší v posledních letech méně?
Zelená úzkost se prohlubuje, mýty se šíří, poplašných zpráv přibývá. Kde najít přesná data? Jak zjistit, co se opravdu děje a neděje? Pojďme se společně zeptat odborníků a nechme hovořit čísla. Nahlédneme do ověřených zdrojů a řekneme si, kde hledat odpovědi i pozitivní zprávy.
🌳 NA KOHO SE TĚŠIT
K diskuzi jsme přizvali nejpovolanější: zatím můžeme potvrdit 2 jména: Ondráše Přibylu z projektu Fakta o klimatu a Soňu Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomie. Další přibydou co nevidět!
🌳 REGISTRACE A ODKAZ
Diskuze je zdarma, prosíme vás však o registraci: bit.ly/oKlimatu. Odkaz pro spuštění události vám dorazí v den konání akce do registrovaného e-mailu.
Diskuse se koná pod záštitou akceleračního programu Impact Hub Climate Challenge. Za podporu tohoto programu děkujeme Veolia, Coca-Cola Foundation, Heineken, Nestlé, INCIEN a Climate KIC
150 150 Panelová diskuze: Fakta a mýty o klimatu 2020-10-25