Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020

Rubrika
EXKURZE
Datum akce:
15. 10. 2020
Délka akce:
9 -15:30
Místo konání:
Park Špilberk - Brno
Pořadatel:
SZKT
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/

Součástí brněnského historického centra je systém městských parků různé typologie a doby vzniku, který tvoří plnohodnotnou součást interiéru města a podílí se na jeho kulturně-historických hodnotách. Denisovy sady, park Koliště, park na Špilberku a park Lužánky tvoří jeho základní kostru. Na ni navazují historické zahrady a parkově upravená náměstí. Prostředí kulturních památek dále vhodně doplňují parkově upravené plochy, stromořadí a aleje.

Exkurzí budou přiblíženy základní faktické informace o jejich vzniku, vývoji a kulturně-historických hodnotách. Většina ze zmiňovaných parků byla v nedávné historii rehabilitována, pozornost bude proto věnována také památkovým metodám, jež byly uplatněny.

150 150 Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 2020-10-01