Startuje již šestý ročník soutěže AdapterraAwards. Představí novou kategorii –⁠⁠⁠ průmysl

Nové kategorie, vylepšená pravidla. Soutěž Adapterra Awards vstupuje do šestého ročníku v novém kabátě. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, a také speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Vítězové získají finanční či věcné odměny v hodnotě 50-100 tisíc Kč. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz

“Udržitelnost je v průmyslovém sektoru důležitým tématem, které rezonuje i díky nové povinnosti nefinančního reportingu. Průmyslová výroba patří mezi největší odběratele a zároveň znečišťovatele vod. Společně se zemědělstvím je také nejzranitelnějším sektorem v období sucha. Klimatická změna průmyslovým podnikům přináší nová rizika, ale i nové možnosti, jak se na její dopady připravit,” vysvětluje vedoucí programu Adapterra Martin Ander z Nadace Partnerství, proč bude tato kategorie letos zařazena do soutěže. Vedle vysoké spotřeby vody v provozu řeší průmyslové podniky také přehřívání výrobních hal a areálů v dobách vedra nebo vysoké náklady na energie. Do nové speciální kategorie Průmysl se proto mohou hlásit projekty zavádějící opatření, která na tyto problémy reagují, ať už v samotném výrobním procesu nebo v běžném provozu svých areálů a budov.

Hlavními kategoriemi soutěže jsou Krajina, Sídla a Budovy. Do Krajiny se mohou hlásit různorodé projekty od udržitelného zemědělství po obnovu
mokřadů. Adaptační projekty na klimatickou změnu z intravilánu obcí, ať už jde o revitalizace náhonů či hospodaření s vodou na náměstí, se mohou hlásit do kategorie Sídla. Do Budov spadají veškerá opatření na domech bez ohledu na způsob jejich využití. Finanční a věcné ceny v hodnotě 50-100 tisíc Kč vítězům tematicky zaměřených kategorií udělí partneři soutěže společnosti Nestlé Česko, Heidelberg Materials, SolSol a IVT Tepelná čerpadla.

Soutěž se rozšiřuje také do dalších tuzemských regionů, po Moravskoslezském kraji a hlavním městě Praze letos mezi regionální partnery přibyl jih Čech. “Většina odborníků i laická veřejnost vidí, že počasí kolem nás se mění a extrémní projevy počasí jsou stále častější. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s Nadací Partnerství a prostřednictvím prestižní soutěže Adapterra Awards ocenit nejlepší jihočeské projekty, které realizují účinná adaptační opatření. V loňském roce jsme jako jeden z prvních krajů v Česku dokončili přípravu Adaptační strategie kraje. A součástí jejího naplňování je i motivace a podpora místních obcí, firem, spolků i jednotlivých občanů k projektům užitečným pro přírodu i komunity, v nichž lidé v jižních Čechách žijí,” uvedl vicehejtman Jihočeského kraje František Talíř.

Stejně jako v předchozích ročnících se může do soutěže zapojit také veřejnost. Prostřednictvím online hlasování od 1. srpna do 15. října vybere vítěze, který získá Cenu sympatie a výhru v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte. Vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 6. listopadu 2024 na tématicky zaměřené konferenci v Praze. Regionální ceny udělí na podzim přímo v daných krajích.

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze
● Krajina – 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko
● Sídla – 50 tisíc Kč od společnosti Heidelberg Materials
● Budovy – věcná cena od společnosti SolSol
● Cena sympatie – 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Speciální ocenění:
● Průmysl
● Cena Prahy (nejlepší projekt na území hlavního města Prahy)
● Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)
● Cena Jihočeského kraje (nejlepší projekt na území Jihočeského kraje)
● Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny)
● Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

Harmonogram soutěže
● 30. 1. – 15. 3. 2024 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže
Online přihláška na www.adapterraawards.cz
● 1. 8. – 15. 10. 2024 – Zveřejnění finálových projektů a zahájení online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie
● 6. 11. 2024 – Konference na téma adaptací na klimatickou změnu a slavnostní vyhlášení vítězů

150 150 Startuje již šestý ročník soutěže AdapterraAwards. Představí novou kategorii –⁠⁠⁠ průmysl 2024-03-12