Architektura nevzniká sama.

Rusina Frei architekti

Zaměřujeme se na stavby, které dokáží vytvářet a udržovat vztah nejen se svými uživateli, ale i se svým okolím. Snažíme se také vytvářet architekturu, vyrůstající z historických a společenských souvislostí a zohledňující člověka i přírodu. Přesto však nechceme rezignovat ani na uměleckou stránku navrhovaných staveb.

150 150 Rusina Frei architekti 2021-01-21