Velká modernistická sídliště oplývají rozsáhlými, ale nevzhlednými a málo udržovanými veřejnými prostory. Teprve v poslední době se jim radnice snaží věnovat větší pozornost. Projekt náměstí a parku v centrální části pražských Bohnic vzešel z užší architektonické soutěže v roce 2016.

2018

Lodžská, Praha 8 - Bohnice

Revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov.
Návrh vychází z nutnosti řešit celé území komplexně a přihlédnout přitom také k širším městským a krajinným vazbám Bohnic a pražského Severního Města a také původní myšlence výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou.
Celé území je rozděleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory od sebe nejsou přímo fyzicky odděleny, ale volně do sebe přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ se zelenými nebo naopak zpevněnými plochami a výsadbou stromů. Součástí projektu je také zapojení kulturního domu ze 70. let do veřejného prostoru pomocí nových přístupových lávek a pobytových schodů. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou a vodní prvek v podobě zemních trysek.

Značná pozornost byla v projektu věnována likvidaci dešťových vod. Kvůli problematické geologii byl zvolen systém vsakovovacích studní odvádějících srážky do pískovcového podloží.

150 150 Revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8 2024-02-24
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Lodžská, Praha 8 - Bohnice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Markéta Poláčková, Alena Hrabětová,
Web
www.rusinafrei.cz, www.partero.cz
Rozloha v m2
21 000
Projekt
2016
Realizace
2018
Náklady v Kč
27 000 000
Investor
Městská část Praha 8
Zhotovitel
Gardenline, s.r.o.
Další
Grafické řešení - COLMO
Vložil
Martin Rusina 22. 1. 2021