Vycházkové a výletní místo mezi Františkovými Lázněmi a Chebem - lesopark Amerika a zookoutek.

Regenerace území v blízkosti rybníka Amerika ve Františkových Lázních řeší významnou lokalitu, která byla důležitým vycházkovým a výletním místem pro lázeňské hosty i obyvatele Františkových Lázní i blízkého Chebu. Koncem 19. století zde začal františkolázeňský zkrášlovací spolek zakládat městský les Amerika a v roce 1932 zde byl zrealizován zookoutek tzv. Tiergarten. Vzhledem k neodpovídajícímu technickému, provoznímu a estetickému stavu bylo zařízení shledáno jako zcela nevhodné k dalšímu chovu zvěře a bylo přistoupeno k celkové regeneraci území a k výstavbě nového zookoutku. Jako hlavní priorita zde bylo obnovit tradiční zookoutek i původní lesoparkové kompozice s exotickými dřevinami a včlenit do území nové aktivity – dětské hřiště, přírodní cvičiště, naučnou stezku a dendrologickou stezku.

Celkový koncept území vychází z historického zaměření na americký kontinent /historický název lesopark Amerika – módní koncem 19.století/ a toto se odráží nejen v chovném programu, ale i ve výtvarném zpracování mobiliáře, informačního systému a dětského hřiště, které svým zpracováním vytváří iluzi střední Ameriky předkolumbovské éry. Na hlavní kompoziční osu území /promenádní cestu z Františkových Lázní – tzv. Westend avenue/ je navázána v místě kruhového objezdu osa nová, která vytváří páteř nového zookoutku a zároveň přírodní promenádní osu podél rybníka Amerika směrem k obnovovanému autocampingu. Na začátku nové osy jsou umístěny dvě stavby – provozní budova se stájemi a altán, které svým odsazením a spojovací pergolou vytváří pomyslnou bránu do zookoutku. Umístění provozní budovy vychází z principů situování stávajících staveb podél hráze rybníka /restaurace Amerika a hájovny/ a je provozně napojena na kruhový objezd před hájovnou. Všechny tři stavby svým charakterem vychází z hospodářských staveb v regionu, ale přitom působí moderně a čistě v pojednání hmot i detailu. Jsou navrženy jako dřevostavby se „zelenými“ střechami, aby se lépe začlenily do okolní krajiny.  Vstupy do stájí a seníků jsou řešeny posuvnými vraty.

Areál zookoutku se skládá ze dvou voliér a dvou výběhů pro chovanou zvěř, kterou jsou lamy, bernešky, kachničky karolinské, sovice sněžní, mýval severní a jeleni wapiti. Základním principem vymezení výběhů jsou okružní komunikace s několika odpočívadly, z kterých budou moci být zvířata pozorována. Oplocení výběhů je navržené dřevěné s pletivem. Konstrukci voliér tvoří dřevěné sloupy, mezi které je vypnuté pletivo.

150 150 Zookoutek Amerika 2024-02-24
Typ
Velké areály
Místo
Jezerní, 351 01, Františkovy Lázně, Cheb, Karlovarský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Jiří Benda, Jiří Stehlík, Jan Hovorka, Vlastimil Amcha, Jana Řezníková, Autorské objekty: Pavel Cupák
Web
https://www.panoram.online/4th-project
Realizace
2009–2010
Investor
Město Františkovy Lázně
Zhotovitel
Gardenline s.r.o.
Vložil
Jana Kohlová 9. 2. 2021