Zámecká zahrada u barokního zámku v Bruntále, která prošla celkovou obnovou.

2022

Zámecké náměstí 1/7, Bruntál

Zámecká zahrada v Bruntále

ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.,

Radek Pavlačka

,

Lubomír Čech

,

Viktor Čehovský

Zámecká zahrada má několik částí. Hlavní barokní parter byl výrazně přetransformován na autentičtější podobu, kde se vrátil ucelený soubor soch antických božstev a zpřístupnila se hradební bašta jako malá galerie.

Malý geometrický parter získal obnovou výraznější kompoziční ucelenost a obytnost.

Větší část areálu tvoří krajinářský park, kde byla adaptována bývalá oranžérie na kavárnu a komunitní prostor, nově vystavěna replika jezírka s obnovou domu zahradníka, revitalizována kompozice vegetačních prvků a opraveny jak staré hradby, tak honosné pseudobarokní oplocení.

150 150 Zámecká zahrada v Bruntále 2024-03-06
Typ
Omezeně přístupné
Místo
Zámecké náměstí 1/7, Bruntál
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.zahrada-olomouc.cz
Projekt
2019
Realizace
2022
Náklady v Kč
26 000 000
Investor
Moravskoslezský kraj
Zhotovitel
GARDENLINE s.r.o.
Další
Stavba Moravskoslezského kraje, hlavní cena - veřejné prostranství
Vložil
Radek Pavlačka 21. 2. 2024