Výprava na konec světa v pirátské lodi, prázdniny u indiánů v teepee nebo kutění ve vrbovém tunelu... Rekonstruovaná zahrada u mateřské školy v Berouně nabízí dětem spoustu podnětů pro hry a rozvoj fantazie.

2019

Pod Homolkou 1601, Beroun

Zahrada pro environmentální vzdělávání – MŠ Pod Homolkou, Beroun

Zadáním investora bylo vytvořit projekt školkové zahrady, splňující principy environmentálního vzdělávání. Pro vyžití dětí měl být nově upraven i svah mezi rovinou školkové zahrady a oplocením.

Dominantním prvkem prostoru se stala interaktivní úprava stávajícího svahu, zahrnující opěrnou stěnu z akátových kulatin s hudební laboratoří a tunelem na dolní rovině a kladkou s kyblíčky pro vytahování sypkého materiálu na horní rovině. Pro transport kačírku na dolní rovinu slouží průchodky umístěné v terénní modelaci. Na tuto úpravu navazují akátové klády a kuláče po kterých se děti pohybují svahem nahoru a dolů.

Vrbový tunel a vrbové iglú jsou dvěma zelenými stavbami kde děti najdou úkryt před slunečními paprsky. Příjemným místem k pobytu je i dřevěné molo pod stávající lípou a navazující teepee. Pro podporu motoriky a volné hry je na zahradě navrženo kutiště s přírodními materiály a také pocitový chodník. Doplňkem jsou záhonky pro pěstování zeleniny v okrajových částech areálu.

150 150 Zahrada pro environmentální vzdělávání – MŠ Pod Homolkou, Beroun 2024-02-23
Typ
Děti, pohyb, vzdělávání
Místo
Pod Homolkou 1601, Beroun
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Pavlína Elfová
Web
www.livingingreen.cz
Rozloha v m2
5 050
Projekt
2017
Realizace
2019
Náklady v Kč
950 000 Kč
Investor
město Beroun
Zhotovitel
Nobur s.r.o.
Vložil
Renata Dudová 16. 2. 2021