Prázdniny u moře na zahradě mateřské školy

2018

Stříbro, Prokopa Holého 1740

ZAHRADA MŠ STŘÍBRO

Land05

Tento projekt začal vznikat v roce 2015 jako návrh zahrady k záměru stavby nové mateřské školy ve Stříbře. Měli jsme k dispozici velký a mnohovrstevnatý prostor – od střechy přes parter školy až po pozemek ukrytý pod prudkým svahem. Nechali jsme se inspirovat létem, prázdninami, pobytem u vody, a navrhli zahradu mateřské školy na téma „Prázdniny u moře“. Vytvořili jsme tu čtyři herní krajiny. Krajinu pokladů, krajinu výhledů, zahradu s majákem a pláž zábavy.

Krajina pokladů leží na nejnižším místě, které je nejhůře přístupné – děti musí překonat překážky ve svahu, aby se k pokladům dostaly. Najdou zde loďku na moři, kapitánský můstek, stožár s vlajkou a samozřejmě truhlu s pokladem. Velký červený maják s klouzačkou dominuje zahradě s majákem. Jsou tu také vyvýšené záhony pro dětské pěstitelské pokusy a venkovní sprcha pro parné dny.  Pláž zábavy má dvě velká pískoviště stíněná plachtou, houpačky, sprchu a dlouhou a klikatou stezku pro odrážedla skrytou místy ve vrbových tunelech. Na střeše – v krajině výhledů mohou děti sledovat dění na zahradě i v samotném Stříbře. Střecha je extenzívní a jsou zde umístěny zvukovody, dalekohledy a barevná sklíčka ve zdech pro vyhlížení do okolí.

Většina herních prvků je autorská, umístěná do nově vysazené zeleně a do přírodního terénu. Tento koncept se nám pro mateřské školy mnohokrát osvědčil. Dáváme dětem prostor v přírodním prostředí, iniciujeme jejich hru a nápady, ale je už pak jen na jejich fantazii, jakou hru si v zahradě vymyslí zrovna pro dnešní den.

150 150 ZAHRADA MŠ STŘÍBRO 2021-03-29
Typ
Děti, pohyb, vzdělávání
Místo
Stříbro, Prokopa Holého 1740
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.land05.cz
Rozloha v m2
3200 m2
Projekt
2016
Realizace
2018
Náklady v Kč
6 500 000
Investor
Město Stříbro