Zahrada a sad unikátního barokního areálu vznikly na počátku 18. století. Ve 2. polovině 20. století ztratily svůj účel a byly upraveny po vzoru francouzského parku. Původní účel jim navrátila až rekonstrukce zahrad podle návrhu Přemysla a Kamily Krejčiříkových v rámci úprav celého areálu v letech 2010–2015.

2013–2014

Kuks 81, Kuks

Zahrada hospitálu Kuks

Ateliér Krejčiříkovi,

Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková

Zahrada vznikla jako součást zaopatřovacího ústavu pro vojenské veterány, který byl postupně stavěn mezi lety 1707 a 1748. Stavbě hospitálu předcházela výstavba lázní, zámku a hostinských zařízení, které na druhém břehu Labe zřídil šlechtic František Antonín Špork. Nejprve zde vznikl kostel Nejsvětější Trojice, na který navázala průčelní křídla hospitalu, jež byla později rozšířena kolem nádvoří, v poslední fázi výstavby uzavřené jižním křídlem hospitalu. Z počátku 18. století pochází také bylinková zahrada za budovou hospitálu, která sloužila k rekreaci lázeňských hostů. Po příchodu řádu milosrdných bratří v roce 1743 a zprovoznění hospitálu se zde pěstovaly léčivé byliny zásobující místní lékárnu U Granátového jablka (pojmenována podle znaku řádu, symbolu znovuzrození) a také ovoce a zelenina pro kuchyni hospitálu. Podle dobových rytin byly záhony na zdejším jílovitém podloží vyvýšené.

Zahrada byla prakticky využívána cca do roku 1938, kdy museli milosrdní bratři budovu opustit a lékárna i hospitál samotný tak přestaly sloužit původnímu účelu. V následujících letech byl objekt využíván jako sklad arizovaného majetku, sídlo liberecké hospodářské školy, vlastivědné muzeum a od roku 1942 jako župní polepšovna pro mladistvé delikventy. Po válce přešel hospitál pod státní správu a byla zde provozována léčebna dlouhodobě nemocných i pobočka krajského archivu. V osmdesátých letech byla zahrada upravena po vzoru francouzských zahrad a rozdělena na 16 uvnitř zatravněných čtvercových polí ohraničených zimostrázem a habry. Roku 1995 byl areál prohlášen za národní kulturní památku.

V roce 2009 proběhla k záměru obnovy architektonická soutěž. V rámci celkové rekonstrukce areálu v letech 2010–2015 byla obnovena i bylinková zahrada – ve dvanácti čtvercích se tak znovu pěstují léčivé rostliny a zelenina na celkem 144 záhonech, z cizokrajných rostlin jmenujme např. pelyněk ´Coca cola´, líčidlo americké či oměj vlčí mor, z ovocných stromů zde nalezneme třešně, jabloně, hrušně, mišpule a kdouloně. Střed zahrady se čtyřmi zatravněnými poli lemují barokní sochy svobodných umění, živlů a ročních dob od Bartoloměje Zwengse, do ohradní zdi byly zabudovány sochy putti. V rámci rekonstrukce byl odstraněn nevyhovující skleník a rekonstruován zahradní domek – sušárna, kde by měla být umístěna expozice o pěstování bylin a vývoji zahrady. Nový skleník se nachází poblíž bývalé sýpky a skýtá zázemí zahradníkům, kteří v něm pěstují citrusy a další exoty.

Autor článku: Mgr. Kateřina Tobišková

150 150 Zahrada hospitálu Kuks 2024-02-21
Typ
Parky
Místo
Kuks 81, Kuks
Informace o přístupnosti
veřejně přístupné v otevírací době hospitálu Kuks
Spolupráce
AND architektonický ateliér: Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Josef Klika
Projekt
2009
Realizace
2013–2014
Investor
Národní památkový ústav
Další
Ocenění: Grand Prix Europa Nostra 2017, Stavba roku 2016 (Včetně budovy hospitálu), Cena ministerstva kultury ČR