Otevřená zahrada v Brně poskytuje místo k odpočinku v zeleni i prostor pro environmentální výchovu dětí.

Údolní 33, Brno

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada v Brně

Projektil architekti s. r. o. ,

Lucie Komendová

,

Adam Halíř

,

Ondřej Hofmeister

Otevřená zahrada leží na úpatí hradu Špilberk v místech původních klášterních zahrad, které sloužily jako zdroj ovoce a zeleniny pro kuchyně kláštera řádu Milosrdných sester Karla Boromejského včetně školy pro dívky a hospicu. Ten stával opodál, v místě dnešní proluky, až do roku 1944, kdy podlehl spojeneckému bombardování města.

Jedná se o projekt Nadace Partnerství, která zakoupila zahradu a historický objekt Údolní 33 v roce 2006. Na pozemku byla postavena budova vzdělávacího a poradenského centra s konferenčním sálem podle návrhů Projektil architekti, která je díky provedení v pasivním standardu jednou z energeticky nejúspornějších kancelářských budov v Evropě. Fasáda budovy je pokryta popínavými rostlinami a její pochozí střecha je volně přístupná z horních partií pozemku. Historická budova, využívaná pro kancelářský provoz, byla rovněž rekonstruována v pasivním standardu. Areál je příkladem urbanistického řešení s téměř nulovou uhlíkovou stopou.

Zahrada podle návrhu architektky Lucie Komendové byla otevřena na jaře roku 2013. Nachází se zde naučná stezka vedená po svažitém pozemku s výsadbou a výukovými stanovišti. Na pozemku se nachází 13 výtvarných instalací od brněnských výtvarníků Petra Koreckého, Ondřeje Slavíka a Davida Fišera, které jsou rozděleny do čtyř tematických skupin Země, Voda, Vzduch, Slunce a slouží k demonstraci fyzikálních a přírodních jevů v praxi. Na pozemku je umístěno také několik pergol, které slouží pro environmentální výuku a workshopy.

Sousední Boromejská zahrada, která dodnes zůstává majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, byla díky spolupráci zúčastněných obnovena a roku 2015 zpřístupněna návštěvníkům. V Boromejské zahradě se pěstují různé rostliny i bylinky, chovají se zde ovce, slepice, králíci a včelstva. Nachází se zde také obnovené meditační místo – grotta se sochou Panny Marie. Od května do října lze vždy první středu v měsíci absolvovat komentované prohlídky budovy a získat informace o pasivním bydlení.

Autorka článku: Mgr. Kateřina Tobišková

150 150 Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada v Brně 2024-02-21
Typ
Omezeně přístupné
Místo
Údolní 33, Brno
Informace o přístupnosti
volně přístupné v otevírací době
Spoluautor
Tomáš Bouma, Marek Sankot
Rozloha v m2
2898
Projekt
2011–2012
Náklady v Kč
86 000 000
Investor
Nadace Partnerství, Státní fond životního prostředí
Zhotovitel
Deltaplan s. r. o
Další
− Ocenění: Stavba roku 2013 – zvláštní cena Ministra životního prostředí, Střešní zahrada roku 2016