Revitalizace parku s prvky reagujícími na klimatickou změnu

2017 - 2018

Praha 8, Libeň, U Českých loděnic

THOMAYEROVY SADY

Land05

,

Steiner a Malíková krajinářští architekti

Park Thomayerovy sady je typickou ukázkou parku z období romantismu.  Cesty jsou vedeny tak, aby provedli návštěvníka nejzajímavějšími místy parku a nabídly mu úchvatné výhledy do pražské kotliny z četných vyhlídek. Právě cestní síť a mobiliář parku byly hlavním cílem revitalizace.

Velmi dramatická morfologie parku byla náročná na přístup a zvolené technologie obnovy. Zvolili jsme různé povrchy cest podle toho, jak budou využívány. V místech prudkých svahů jsme opravili a doplnili opěrné zdi a nově vyřešili vyhlídky umístěných ve vyšších patrech parku. Thomayerovy sady jsou situovány do velice svažitého terénu a pro udržitelnost parku bylo zásadní dobře vyřešit povrchový odtok srážkových vod. Cesty jsou proto vždy spádovány tak, aby voda odtékala do nově tvořených průlehů a vždy se bezpečně na těchto místech zasakovala. Jedná se o inovativní systém, který se opírá o ekologické přístupy ochrany vod uplatňovaných v Evropské unii.

Také jsme obnovili romantizující schodiště s betonovými plastikami kořenů a pařezů, osázeli alpinum a nově navrhli informační systém parku.

Do parku jsou vysazovány stromy podle našeho návrhu už od roku 2008. Výběr nově vysazovaných dřevin sleduje náročné stanovištní podmínky. Tento výběr se ukazuje jako správný, protože pouze duby a jiné dřeviny, které dobře snášejí sucho, dokážou prosperovat na tomto náročném stanovišti se skalnatým podložím.

150 150 THOMAYEROVY SADY 2021-04-02
Typ
Parky
Místo
Praha 8, Libeň, U Českých loděnic
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
http://www.land05.cz/cs
Rozloha v m2
42 500 m2
Projekt
2014 -2016
Realizace
2017 - 2018
Náklady v Kč
17 000 000
Investor
MČ Praha 8