Impulz k vzniku volnočasového areálu v Řeporyjích vzešel přímo od obyvatel městské části, z jejich potřeby multifunkčního volnočasového areálu. Naším cílem bylo vytvořit atraktivní a bezpečný veřejný prostor, který bude přinášet variabilní využití pro různé věkové a sociální skupiny.

2022

Tělovýchovná ulice, Praha - Řeporyje

Skatepark Řeporyje

U/U studio,

Jiří Kotal

,

Martin Hrouda

,

Jan Maleček

Návrh obsahuje galerii, skatepark, parkour, pumptrack, letní kino a dřevěná podia pro provádění kulturních akcí. To vše je spojeno do jednoho fungujícího celku. Mobiliář svou materialitou respektuje sochy, které navrhli přední čeští umělci. Umístěné sochy jsou v přímém dialogu s kompozicí a prvky sportoviště, čímž je vytvořeno netradiční spojení pohybu a umění. V prostoru je umístěno nové veřejné osvětlení, piknik zóna s grilem, pingpongový stůl, nabíjecí sloupky a pítko – to by mělo být na podobných místech standardem. V blízkosti parkouru je návrh připraven na rozšíření v podobě zázemí pro uživatele areálu.

Hlavní plocha je tvořená hlazeným železobetonem pro plynulou jízdu. Část betonových ploch je pigmentována do zemité barvy korespondující se sochami v okolí, to pomáhá areálu splynout s okolím. Diagonální komunikace je tvořena betonovou dlažbou pro lepší orientaci v prostoru. Hrany překážek a tyčové prvky jsou z barvené oceli, která tvoří rovněž nosnou konstrukci dřevěných pobytových pódii. Části areálu pro odpočinek jsou vyčleněny mlatovým povrchem, který dotváří přírodní charakter území, méně se přehřívá, a tím zlepšuje příznivé mikroklima. Veškerá dešťová voda je pomocí drenážních potrubí a průvalů vsakována přímo na pozemku.

Zrušením oplocení a úplným otevřením areálu se dokládá víra v sociální bezpečnost a v inkluzi sociálních vrstev a jednotlivých sportovních funkcí. Veřejné osvětlení areálu přímo komunikuje s překážkami a umožňuje užívaní sportoviště i ve večerních hodinách. Bezpečný pruh pro pěší skrz celý pozemek tvoří diagonálu od uměleckého centra BUBEC do centra obce. Areál je dobře protkán sítí cest a zpevněných ploch. Pobytové schody ve svahu nabízí výhled na celý areál s malebným Dalejským údolím v pozadí. Brownfield, nacházející se vedle uměleckého centra BUBEC, se proměnil na areál, který se stává významným společenským centrem MČ Praha Řeporyje a místem, kde dochází k propojení sportu a kultury.

150 150 Skatepark Řeporyje 2024-02-20
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Tělovýchovná ulice, Praha - Řeporyje
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Autor sochy Koule z koleček: Čestmir Suška, autor sochy Kickflip: Lukáš Rais, realizace dřevěných prvků: Gardenline, realizace skatepark: Mystic Constructions, sochy byly financovány z programu "Umění pro město"
Web
https://uustudio.cz/project/volnocasovy-areal-reporyje
Rozloha v m2
2 453
Projekt
2020
Realizace
2022
Náklady v Kč
14 500 000
Investor
MČ Praha Řeporyje, Praha 13