Proměna manipulační plochy na volnočasový areál

2018

Za Cukrovarem, Čakovice, Praha

Volnočasový areál Čakovice

V návrhu jsme se snažili co možná nejvíce zachovat atmosféru klidného místa, schovaného za továrnou Baumit, v blízkosti rybníku a zámeckého parku. Proto jsme také zachovali náletovou zeleň, která se na ploše objevila po dobu, kdy byla nevyužívaná. Překážky a prvky pro skateboarding jsme volili tak, aby nenarušovaly svou velikostí a způsobem, jakým jsou využívány, naši koncepci místa pro odpočinek.

Proto se na ploše nachází většinou menší streetové prvky, určené pro začátečníky a technické jezdce. Díky propojení s přírodou a netradičnímu designu parku si však myslíme, že skatepark bude vyhledávaný i pokročilými jezdci.

Na psí louku v zadní části parku se prochází skateparkem dvěma přístupovými cestami vyskládanými z betonové dlažby bez výrazných spár, které by vadily přejezdu na skateboardu. Tímto gestem dáváme jasně najevo prostupnost skrze skatepark a splňujeme dva naše cíle, kterými jsou pohodlné spojení s psí loukou a zachování co možná nejdelší plochy pro kolečkové sporty.

Areál se hned po otevření stal velmi vyhledávaným dětmi, mladistvými, ale i dospělými z blízkého sídliště i z centra Prahy. Nevyužívaná plocha se tak navrátila lidem, a díky nim může tento prostor naplno sloužit svému účelu.

150 150 Volnočasový areál Čakovice 2024-02-23
Typ
Parky
Místo
Za Cukrovarem, Čakovice, Praha
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://uustudio.cz/
Rozloha v m2
5400
Projekt
2017
Realizace
2018
Náklady v Kč
3 500 000
Investor
Městská část Praha - Čakovice
Vložil
U / U Studio s.r.o. 15. 4. 2021