Společně s rekultivací brownfieldu Ponávka v blízkosti centra Brna probíhá postupná revitalizace zdejších veřejných ploch. Studio acht zde spolupracuje s holandským krajinářským architektem Lodewijkem Baljonem; v současné době probíhá příprava na druhou etapu revitalizace břehů říčky Ponávky.

Brno

Revitalizace veřejných prostranství v průmyslovém areálu Ponávka

Studio acht

Pro město Brno je typické, že se v bezprostřední blízkosti historického centra nacházela oblast s těžkým průmyslem – v tomto případě areál škrobáren a jatek provázaný hustou železniční dopravou. V roce 2007, kdy jsme k projektu konverze této oblasti přistoupili, využívaly rozpadající se objekty náhodné firmy pro jejich jediný benefit – blízkou polohu vůči centru. Řeka Ponávka, protékající tímto „ocelovým městem“, se nacházela v katastrofálním stavu; připomínala spíše stoku.

Naším urbanistickým konceptem bylo rozvázat území po obou březích Ponávky, efektivně jej využít z hlediska podlažních ploch a dopravy, vypořádat se s ekologickou zátěží a zároveň nechat rozvinout přírodní charakter vodního toku.

Paralelně se všemi etapami výstavby proto v areálu probíhala rekultivace parteru a krajinné úpravy, zejména vodního toku. Pro chystanou druhou etapu revitalizace řeky Ponávky se počítá s ještě větším přiblížením se přírodnímu charakteru jejích břehů. S tím souvisí i plánované prodloužení cyklostezky podél řeky a zatraktivnění pěší průchodnosti areálem.

150 150 Revitalizace veřejných prostranství v průmyslovém areálu Ponávka 2021-03-29
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Brno
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.studioacht.cz, www.baljon.nl
Rozloha v m2
11.000 m2