Osvícení na Magistrátu vypsali ve spolupráci s ČKA v té době ojedinělou anonymní, veřejnou architektonickou soutěž. Návrh, který jsme s Lucií Radilovou a s Pavlem Mudříkem sestavili, byl vítězný. Pro realizaci byl připraven ve sdružení našich projekčních kanceláří (Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka a Pavel Mudřík Architects). Po realizaci byl park oceněn odborníky jako  „park desetiletí“. Veřejností byly úpravy parku přijaty s nadšením.    

2012–2014

49, 760 01, Zlín, Zlínský kraj

Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně

Václav Babka

,

Pavel Mudřík

Východiska

Některé stromy a staré zahuštěné výsadby prostor zarůstaly, členily park a zmenšovaly jeho plochu. Nebezpečnost. Hygiena. Vybavení dosloužilo. Lidé se v parku nezdržovaly, jen probíhaly, čekaly na okrajích na autobus, záškoláci. Výrazné kulisy, mrakodrap, fabrika, obchoďák, novostavba Jiřičné, trh, okolní stromy, ulice Školní, doprava, město, semafory. Kvalitní městské „zahradničení“.

Návrh

Snažili jsme se o park, který bude uceleným prostorem, plochou korespondující s okolím a absorbuje ojedinělost tohoto města. Principy pozvedají park na úroveň městotvorného objektu, který se se stal svébytnou součástí zlínského centra. Komponovali jsme park jednotně, střízlivě, bez příkras. Jednotlivé, zde umístěné stavby jsou výrazově silné, jednoduché. Jejich soudobost je opakováním klasických forem a měřítka. Jediná výraznější a dynamická „dekorace“ jsou v parku rostliny a jejich kombinace. Vše je přívětivé, neokázalé a využitelné.  Do rekonstrukce byla zahrnuta související ulice Školní, nejvýznamnější ulice na hranici mezi starým a novým městem. Chybějící západní řada domů byla na ní nahrazena parterem s možností souběhu náplní a funkcí. Parter je osázen rostlinami. Do řešení byla zahrnuta adaptace klasicistní knihovny na zázemí a otevřený objekt. Za knihovnou je umístěna fontána. Síť starých a nevýznamných chodníků nahradila v parku velká, do terénu vepsaná, elipsa. Přístupy byly vyřešeny přímkami chodníků. Parkem prochází volná, vlnící se pěšina – spojnice. V jižní části je ve výseči elipsy a parteru přidáno hřiště. Od ulice Štefánikova chrání hřiště horizontální objekt sala terrena. Parter je ohraničen nástupním „portálem“ markýzy prodejny jízdenek. Součástí nového principu řešení bylo také začlenění jinak nedotčeného hrobu padlých ze světové války. V těžišti plochy stojí nový hudební altán. Území je vybaveno lavicemi, plató, osvětlením, hračkami a jiným mobiliářem. Snažili jsme se o „nový start“ pro rostliny a uspořádáním porostů vytvořili podmínky pro zahradnickou kreativitu a péči. Dosadby dřevin později přispějí ke zpevnění porostní struktury a stabilizaci stárnoucí vegetace. Nejobtížnější bylo při realizaci dodržet předjímané řešení, aniž by došlo v důsledku řady komplikací k odchýlení od původních principů. Při realizaci vítězil selský rozum, který bývá vzácný.  Stavba proběhla v krátkém období, kdy bylo uprostřed „živého“ města přeměněno území několika hektarů. Rekonstrukce parku Komenského je podle reakcí veřejnosti úspěšná.

150 150 Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně 2024-02-24
Typ
Parky
Místo
49, 760 01, Zlín, Zlínský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Lucie Radilová, Lydia Šušlíková, Radka Táborová, Marian Lanz, Zdenek Sendler, Petr Ambrož, Radek Přibyl, a další
Web
v.babka@gmail.com, apm@email.cz
Rozloha v m2
35 000
Projekt
2011–2012
Realizace
2012–2014
Náklady v Kč
45 000 000
Investor
Statutární město Zlín
Zhotovitel
PSG Construction a.s., Acris zahrady s.r.o (zahradnické a sadové úpravy)
Další
park desetiletí 2005-2015, park roku 2014, Stavba roku zlínského kraje 2014, nominace na Českou cenu za architekturu 2016
Vložil
Václav Babka 7. 1. 2021